Vejen til Frihed - 252 x 383 cm

 

                                                                                                                                  

Detalje 1

Detalje 2

                                                               

                                                                                         

 

        

 

Om gobelinen ”Vejen til Frihed”

Vi bombarderes med dramatiske billeder i medierne – af mennesker på flugt, kulturelle og religiøse sammenstød, krig. Den store verden banker på lille Danmarks dør, i en brydningstid. Vejen til flygtninges håb om fred og frihed når i høj grad vores hjemlige breddegrader.

Mange billedindtryk  fra den turbulente verden har jeg forsøgt at visualisere. Udgangspunkt og idé grundlag er et banalt avisbillede, med viadukt, betonvæg – og en vej, under reparation.  Symboler, fortidsglimt og referencer hvirvles sammen. Grafitti er jo et kendt fænomen – og her har jeg givet mig muligheden for at udtrykke mig illustrativt, på min egen betonvæg. – Der er et ægyptisk frihedssymbol, arabisk fredstegn, symboler fra bronzealderen osv..

 Der er et vaklende stillads, eller et gyldent bur. - Der er en grotteagtig viadukt, med et bygningsværk, opstået af en ruinhob af fundamentsten. Inspiration fra guldaldermaleren Wilhelm Ferdinand Bendz’ Københavner maleri af ”Marmorkirken”. - Der er reference til Palle Nielsens dramatiske grafik om Orfeus og Eurydike – mennesker på flugt ad veje og vildveje. Der er kristne symboler, bl.a. et kors, symboler fra andre religioner, et ægyptisk frihedsbanner, yin og yang, lys og mørke, blod over fredstegn, en Ikarosvinge – og Gandhi på fredsmarch, illustreret ved hans fodsåler øverst til venstre. Det er en kendt sag, at Gandhi gik sin march uden vold. – Men jeg viser også nogle barske eksempler, såsom blod over fredstegn, at det således ofte går helt galt, i menneskets stræben efter Friheden.

Midt i alt dette, dukker til min overraskelse, egne barndomsminder op: En kælk i Søndermarken, en myresluger i Zoologisk Have. - Årsagen til det må være, at jeg arbejder udfra en lille skitse, (ses på billedet), 1:10 – og når billedet så er færdigvævet og dermed 10 gange så stort, kommer de fortrængte billeder og besynderlige hændelser op fra underbevidstheden…

Indfaldsvinklen til emnerne i mine billeder er ofte af historisk, politisk, psykologisk eller religiøs karakter. Som i denne gobelin, der rummer et klart budskab. Med mange detaljer er det samtidig et associerende billede og er således en klar appel til beskuerens eget univers og personlige oplevelsestrang. – Man er velkommen til at besøge mit værksted. – Jeg holder også gerne foredrag om mine billeder. Ude, såvel som hjemme.

Gobelinen måler252x383cm. – Materialer: Uld/hør/silke samt metaltråd

 MARIANNE POULSEN

www.mariannevaev.dk – tlf. 21288074

Tue Keramik Galleri,

Kårupvej 6, 4540 Fårevejle – tlf. 20574207